Quà tặng kèm khi mua laptop

Chương trình khuyến mãi khi mua laptop tại Laptop4pro.vn

dell

Khi mua Laptop DELL bất kì

Sản phẩm dưới 15.000.000 vnd: chuột văn phòng, túi xách.

Sản phẩm từ 15.000.000 vnd đến 25.000.000 vnd: Chuột gaming, Lót chuột gaming.

Sản phẩm trên 25.000.000 vnd: Balo Dell, Chuột gaming, Lót chuột gaming.

dell

Khi mua Laptop ASUS bất kì

Sản phẩm dưới 15.000.000 vnd: chuột văn phòng, túi xách.

Sản phẩm từ 15.000.000 vnd đến 25.000.000 vnd: Chuột gaming, Lót chuột gaming.

Sản phẩm trên 25.000.000 vnd: Balo Asus, Chuột gaming, Lót chuột gaming.

dell

Khi mua Laptop MSI bất kì

Sản phẩm dưới 15.000.000 vnd: chuột văn phòng, túi xách.

Sản phẩm từ 15.000.000 vnd đến 25.000.000 vnd: Chuột gaming, Lót chuột gaming.

Sản phẩm trên 25.000.000 vnd: Balo MSI, Chuột gaming, Lót chuột gaming.